Skip to main content

Tarieven

ZORGPRESTATIEMODEL (ZPM)

Met ingang van januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat afhankelijk van de setting, de behandelende discipline, het type consult en de tijdsduur tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

LAS Psycholoog valt onder kwaliteitsstatuut sectie II. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake, onderzoek- en adviesgesprekken) en behandeling. De typen consulten zijn voor de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ) hetzelfde.

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis. De huisarts vermeld dit op de verwijsbrief. De behandeling van de volgende klachten/problemen worden niet vanuit het basispakket vergoed: burn-out, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Behandeling is in deze gevallen wel mogelijk, hiervoor geldt een apart tarief.


Zorgvraagtypering

Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de psycholoog een vragenlijst (HoNOS+) in waarin de zorgvraag en problematiek vastgesteld worden. Dit leidt tot een zorgvraagtypering in de vorm van een code. Deze codering moet vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg.

Contractvrij werken

LAS Psycholoog heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars.
Veel psychologen zijn hiermee gestopt omdat de eisen die zorgverzekeraars ons opleggen in hun contracten niet stroken met onze beroepsethiek en met de kwaliteit van werken die wij voorstaan. Wilt u hier meer over weten?
Lees dan dit artikel…

Contractvrij werken werkt alleen in de facturering anders dan bij gecontracteerd werken. Je ontvangt per maand een factuur. De factuur betaal je aan Las Psycholoog en kun je vervolgens zelf bij de zorgverzekeraar indienen! Afhankelijk van het type polis wat je afsluit bij je zorgverzekeraar krijg je in tussen de 50-100% vergoed. Wees je ervan bewust dat bij veel polissen NIET alles door de zorgverzekeraar vergoed wordt.

Vraag altijd vooraf bij je zorgverzekering naar de voorwaarden van je polis over de vergoeding van de kosten bij ongecontracteerde zorg. Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Voor behandeling in de GGZ geldt per kalenderjaar het eigen risico.
Voor 2024 is dit minimaal € 385,00.

Psychotherapeut

LAS Psycholoog hanteert de tarieven zoals deze voor ieder jaar worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteiten. Alle tarieven zijn terug te vinden via de 'tarievenzoeker' op de website van de NZa.

Onderstaande tarieven zijn een aantal geldende tarieven per 1-1-2024;

  • Diagnostiek 60 minuten:          € 211,06

  • Behandeling 45 minuten:         € 156,72

  • Behandeling 60 minuten:         € 186,80

Zelfbetalers

Indien je dat wenst, dan is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Dit betekent dat er geen informatie naar de zorgverzekeraar gaat. Het tarief daarvoor is € 131,82 per 60 minuten, zoals vastgesteld door de NZa (2024). Meer informatie is te vinden op de webiste van de NZa.

No-Show

Je kunt je afspraken tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren via e-mail of telefonisch. Wanneer je een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, wordt deze bij je in rekening gebracht. Het tarief daarvoor is € 85,00. De verzekeraar vergoedt dit niet.

Betalingsvoorwaarden

Op alle bovenstaande verrichtingen zijn mijn betalingsvoorwaarden van toepassing.